Villkor     

Vid distansförsäljning följer vi svensk lagstiftning om konsumentskydd vid distansavtal,

som innebär att du som privatkonument har full rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar.

detta gäller från den dagen du beställde tjänsten. Ångerrätten anses förbrukad om du inom

dessa 14 dagar påbörjar en beställd tjänst.

Genom att boka in dig på en kurs så samtycker du till att tjänsten anses påbörjad vid kursstarten

oavsett om du närvarar eller ej samt att ångerrätten därmed är förbrukad vid kursstart.

Vid avbokning med hänvisning till distansköpslagen återbetalas hela kursavgiften minus en administrativ avgift på 300 kr av beloppet för mina omkostnader.


Om du behöver avboka en kurs innan kursstart eller avbryta en pågående kurs på grund av sjukdom hos hunden och kan uppvisa veterinärsintyg betalas avgiften tillbaka för den del av kursen du på grund av detta inte kan utnjyttja.


Om jag blir tvungen att ändra datum på ett kurstillfälle och ni inte har möjlighet att delta på nytt satt datum har ni rätt att få pengarna för det tillfället tillbaka.


Ångerrätt

Du har rätt att frånträda avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerstfristen löper ut 14 dagar efter du gjort bokningen. Vill du utöva ångerätten ska du till näringidkaren skriva ett klart och tydligt meddelande på mail om ditt beslut att frånträda avtalet till celine.fagerberg@gmail.com.


Rättslig skyldighet

Företaget spara sånt som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.


Övrig information

Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter har en hundägare alltid strikt ansvar för sin hund och det gäller självkart även när ni är på kurs och vid privatträning.

Hundar som går kurs hos mig ska vara vaccinerade och försäkrade.

Tikar är välkomna vid löp men ska ha tikskydd på.

Jag förbehåller mig rätten att vid för litet antal deltagare ställa in kurs.

Jag har ansvarsförsäkring, är momspliktig och innehar F-skattsedel.